SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Universitet eller högskoleutbildning

Hjälp

Har du en universitets- eller högskoleutbildning från ditt hemland? Välj i så fall inom vilket område.

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Yrkeserfarenhet från hemlandet (obligatorisk)

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Nuvarande sysselsättning (obligatorisk)

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?

Läser och skriver på sitt modersmål (obligatorisk)
Läser och skriver på det latinska alfabetet (obligatorisk)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Anmälan till SFI


Utbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande utbildning i svenska språket så att du kan kommunicera i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. All undervisning är kostnadsfri och skolan har de böcker du behöver, men du behöver ett eget lexikon på ditt språk.


Du som bor i Järfälla kommun gör din anmälan till vänster

Efter att du skickat in din anmälan blir du kontaktad av skolan som meddelar när du ska börja. Har frågor kring din anmälan, kontakta då expeditionen på SFI: 08-580 284 58 eller 08-580 283 86.


Skyddade personuppgifter

Om du har en så kallad sekretessmarkering ska du inte registrera din anmälan här, utan kontakta istället Lärcentrum SFI på Järfällavägen 100. Du kan också kontakta expeditionen 08-580 284 58 eller 08-580 283 86 för mer information.


SFI i annan kommun än Järfälla

Om du är folkbokförd i Järfälla kommun, och vill söka till SFI i annan kommun ska du:

1.Skaffa en ansökningsblankett från aktuell kommun. Du får den genom att besöka kommunens SFI-utbildning eller genom att ladda ner den från deras hemsida.

2.Få en kopia av ditt anställningsavtal från din arbetsgivare. Dina arbetstider måste framgå av intyget.

3.Lämna eller din ansökan och intyget med dina arbetstider till Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6, eller posta till Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, 177 80 Järfälla.

Det är rektor på Kompetenscentrum som tar beslut i ditt ärende. Besked om din ansökan får du per e-post.

Om din ansökan beviljas kommer även SFI i kommunen du sökt till att kontakta dig.


Folkbokförd i en annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera SFI i Järfälla kommun ska du ladda ner och fylla i denna blankett . Ansökan ska du sedan skicka till din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du får studera SFI i Järfälla är du välkommen att söka SFI i Järfälla och vi kommer att kalla dig med sms. Övriga ansökningar kommer inte att behandlas och du kommer inte att kallas.Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med dataskyddsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit