Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

Do you hav multiple native languages apply them below.

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

University education

Hjälp

Do you have an university education from you home county? Then choose appropiate field.

Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Professional experience in your home country (mandatory)

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Current occupation (mandatory)

Hjälp

What is your current occupation?

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?

Read and write in your native language (mandatory)
Read and write in the latin alphabet (mandatory)
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Application for SFI


Education in Swedish for immigrants provides basic training in the Swedish language so that you can communicate in your everyday life, in your social life and at work. All lessons are free, and the school provides the books that you need, but you need a dictionary in your own language.


If you live in Järfälla, send your application on the left

After you submit your registration, you will be contacted by the school, which notifies you when you should start.

If you have questions about your application, please contact the office at SFI. Phone number: 08-580 284 58 or 08-580 283 86.


Protected identity

If your identity is protected, do not register your application here. Instead contact Lärcentrum SFI at Järfällavägen 100. You can also contact the office on 08-580 284 58 or 08-580 283 86 for more information.


Apply for SFI in other municipality than Järfälla kommun

If you are registered in Järfälla kommun but attend to apply for SFI in an other municipality, this is what you have to do:

1.Get an application form from the municipality you are applying to by visiting them or downloading it from their homepage.

2.Ask your employer for a copy of your working hours agreement.

3.Bring your application and the certificate from your employer to Kompetenscentrum, Mjölnarvägen 6 or send it by post to Vuxenutbildningen, Kompetenscentrum, 177 80 Järfälla.

It is the principal of Kompetenscentrum who has the right of decision. The result will be announced to you by e-mail.

If your application is approved you will also be contacted by the SFI-accommodator you applied for.


Registered in another municipality

If you are registered in another municipality but would like to study in Järfälla, you have to print out your application and send it to the municipality where you are registered for approval.


Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Dataskyddsombud

Vuxenutbildningen har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med dataskyddsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit